Tekst & foto © Pausefiskeren.dk
- hvor ikke andet er nævnt!
 
 
Husk også:
 
Onkel Finns Mosteri

Pausefiskeren

Fra sit skællede headquarter på ”Æ' Pralstow” ikke langt fra Ringkøbing Fjord og Hover Å kaster Pausefiskeren snøren ud til en fornøjelig formidling af glade, finurlige … og måske endda berigende … oplevelser med fiskestang og –hjul.

Pausefiskeren – eller Finn, som min kære moder og fader småborgerligt døbte mig – har nu i over 30 år bedrevet lystfiskeriet på/i/ved de danske fiskevande. Dog ikke lige intenst og effektivt hver sæson – familieliv og arbejde influerer underligt nok også på tidsforbruget undervejs på den forunderlige rejse, vi kalder Livet!

Armbevægelserne er ofte vildere og større end fiskene – men det gør faktisk ikke noget, at jeg stadig kan tage på togt til hvilket som helst fiskevand og med ”en vis sandsynlighed” kroge en personlig rekord indenfor stort set alle fiskearter i Kongeriget! Forventningens glæde er stadig intakt! Men det er altså ikke tilfældigt, at et Pausefiskeren-slogan lyder:

”De store fisk ta’r en lur, når Pausefiskeren er på tur!”

Den gode oplevelse skabes underordnet om fluelinen filtres i buskadset alene i sanselig andægtighed ved åens brinker - eller snørerne flettes i selskabelig samvær på kutteren eller ved put-søen.

Vil du fange Pausefiskerens opmærksomhed? Mail blot til:

pausefiskeren@live.dk

 

Pausefiskeren - the early years

Pausefiskeren - The Early Years
Størrelsen på fiskene er efter 30 år stadig den samme! 

 
 
 
pf7
Aborre
 ulken
Gedde
pf-cartoon
Store oplevelser med små fisk? Pausefiskeren.dk