På tur med Pausefiskeren - 13.05.2023: Limfjorden

Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening inviterede på den klassiske forårstur til kysten - med fokus på den langnæbbede Belone belone om eftermiddage og med håbet om en sølvfarvet fedtfinne i skumringen om aftenen. 
 
En oplagt mulighed for at score en håndfuld madfisk på spinnestangen til hjemmerygning - og for at få støvet den gamle fluestang af?
 
Når rapsen blomstrer - så hugger hornfisken
Når rapsen blomstrer, kommer hornfisken! Med de politisk korrekte Ukraine-farver susende forbi på landevejen nordpå var der håb om, at der var fisk til ROS'erne i farvandet omkring Jegindø.
 
Klargøring ved Limfjorden
Jegindø modtog det lille selskab med forårssol og svag vind - og vandet var indbydende med muslingebanker og ålegræs. Møller og 2up gjorde fluegrejet klar - mens Pausefiskeren valgte spinnegrejet til kampen om madfisken. Første halvleg blev fløjtet i gang - og hornfisken var målet!
 
Første hornfisk efter 5 minutter
Fiskesessionen blev kun 5 minutter gammel, inden Pausefiskeren fik første kontakt - og hornfisken blev hængende på Savage Gear gennemløbsblinket. Mon det blev et spørgsmål om at stoppe i tide - inden fangstglæde blev til blodrus, som ville få køletasken til at eksplodere af den grønbenede fisk?
 
Hornfisk på gennemløbsblink fra Savage Gear
Ah, langt fra! Der var hornfisk overalt i ålegræsset - men de allerfleste var så optagede af kærlighedsakten, at de ignorerede blink og fluer. Parvis strøg de i knædybt vand flere gange omkring benene på de gæve fiskere. Det resulterede således i stillingen 3-3 ... blot 3 korrekt krogede næbdyr til Pausefiskeren ... og 3 fejlkrogede fisk, der grundet fairplay fik friheden igen! Savage Gear Line Thru Zerling i 12 gram med overraskende positiv krogning - altså især ved krogen i kæften på fisken. Under fight fløj blinket blot op af linen - og gav ikke fisken stor mulighed for at "brække" krogen ud igen.
 
Pausefiskeren med dagens 3 hornfisk
En forårsglad Pausefisker med dagens madfisk. 2up havde i første halvleg kroget en håndfuld hornfisk, mens Møller ikke havde lykkedes med denne del af missionen.
 
Aftenens menu ved Limfjorden: Klassisk grillpølse
Grilmester 2up kørte den klasssike pølse og brød på kulgrillen - en værdig menu på kanten af et pragtfuld fiskevand. Selskabet blev under forplejningen enige om, at der ikke var grund til at flytte sig geografisk for at satse på havørreden i skumringen. Sølvfisken måtte også strejfe rundt i ålegræsset, når hornfisken droppede kæresteriet efterhånden som lyset svandt?
 
Ørredjagt med fluen i skumringen
Pausefiskeren måtte puste dybt - og pruste støvet af den gamle Sage Launch-fluestang. Men mon ikke det imponerende farvand her kunne friste en mindre havørred til lidt underholdning på flue?
 
Gæs i solnedgangen
De 3 fluefiskere drev ned langs kysten. Hornfiskene var trukket væk fra ålegræsset og muslingebankerne. Så nu var der mere liv på himlen end under overfladen. En dejlig aften at banke rust af sit fluekast - og lade tankerne flyve.
 
Sidste kast med fluestangen i solnedgangen
ROS'erne pakkede sammen uden kontakt til Salmo trutta i denne omgang. Oplevelsen af det danske forår i en pragtfuld natur blev der dog givet rigeligt modhug på! 
 
prop
Store oplevelser med små fisk? Pausefiskeren.dk