Pausefiskeren / På tur med Pausefiskeren / På tur med Pausefiskeren 2022 / 11.09.2022 - Stranden ved Nymindegab

På tur med Pausefiskeren - 11.09.2022: Stranden ved Nymindegab

Pausefiskeren var den ene af 6 medlemmer fra Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening, der lod sig friste af det gode vejr og drømmen om en tilpas stor rovflad sådan en herlig søndag i september. Efter opsamling på en større p-plads i købstadens udkant blev kursen sat mod Nymindegab.
 
Kystfiskeri - klargøring og opvarmning med kryddersnaps
KB, formanden for ROS, snuser sig frem til en saliggørende kryddersnaps under klargøring i læ af klitten. 
 
Taktikmøde før pighvarfiskeriet startes
Inden stranden betrædes drøftes der taktik og grejvalg - blandt de knap så rutinerede pighvarfiskere ...
 
Op over klitten - lige syd for Nymindegab
Valget af fiskeområde var faldet på stranden lige syd for Nymindegab. Man kan godt nok ikke køre direkte ned på stranden, som nok gør en del af strandene længere sydpå "attraktive". Men en tur op over klitterne giver da frisk luft i lungerne!
 
Fiskeri efter pighvar på Vestkysten
En bonus ved strækningen: Vi var de eneste lystfiskere! Men betød det så, at der ikke var fisk? Der var periodisk gang i mågerne mere end en kastelængde ude - hvad mon satte gang i deres dyk?

Efter et par timer - hvor der dog blev spottet mindre flade på meget lavt vand - var der en lille og ganske rund fladfisk, der forfulgte Pausefiskerens Gulp-gummifisk helt ind til stangspidsen. Montagen med et overdimensioneret Texas-rig (almindeligvis brugt i mindre størrelse til aborrefiskeri!) virkede altså! Men den 16-18 cm lange formodede pighvar nappede blot gummidyret i halen - og stak så til havs!
 
Skrubbe på opskaleret aborre-rig
Denne episode fik Pausefiskeren til at rode godt rundt i rygsækken og sætte et mindre gummidyr på rigget. Og BAM! I 3. kast huggede en hidsig skrubbe på aborreagnen fra Strike Pro: Pigster Tail. En herlig finurlig fight med aborrelignende hovedrysten på det lave vand!
 
Pausefiskeren og skrubben - romantik på stranden
En stor flad med en lille flad! Ikke en pighvar som håbet, men 31 cm skrubbe er da væsentligt bedre end end en nultur! 
 
Pause er lig med pølse - Thorup griller frokosten
Pause er lig med pølse! ROS'erne samles til frokosthygge i læ bag klitten. 2up var igen den effektive grillmester!
 
FiskeFoto.dk ankommer til Vestkysten
Efter frokosten sneg der sig i næsten al ubemærkethed en småskummel personage ind på de vestjyske lystfiskere. Skulle der dyrkes frilufts-yoga på stranden - eller skulle der nøgenbades? Hov, mon ikke det var ...
 
FiskeFoto.dk konstaterer: Det er hvilling, der jages af mågerne i havstokken
Jow, jow ... Kasper fra FiskeFoto.dk var også på rov på Den Yderste Vestkyst og nærmere omegn! Og der gik ikke længe inden han opsnuste, hvad det var, der fristede mågerne ude i havstokken: Små hvillinger!
 
Pausefiskeren og en tilpas flad fornemmelse - heller ikke en pighvar i dag!Pausefiskeren fortsatte sin jagt på den store rovplade - men inden da takkede han Kasper for afklaringen med hvillingen - og sendte ham videre på togt, som både kom til at indeholde fangst af den lille bitterling, undslupne regnbueørreder og et par aborrer! Følg Kaspers - og mange andre gæve lystfiskeres skællede anstrengelser - på FiskeFoto.dk 
 
Sidste chance for en flad - rødspætten blive flad nr. 2 på foreningsturen 
John Edgar var efter et par timer igen på vej tilbage til parkeringspladsen - og han nåede da også at notere sig en fisk. En rødspætte på 30+ cm. Den huggede på gummidyr som ophænger over blink. De kan noget, de dersens moderne gummiting!

Det blev vist den første ROS-pighvar-tur med fiskeslim på fingrene? Mon ikke vi nu er klar til den den "ægte" vare? Næste gang ... pighvar!
 
 
flåd prop pausefisk
Store oplevelser med små fisk? Pausefiskeren.dk