Pausefiskeren / På tur med Pausefiskeren / På tur med Pausefiskeren 2022 / 02.07.2022 - Tilløb til Gudenåen

På tur med Pausefiskeren - 02.07.2022: Tilløb til Gudenåen featuring FiskeFoto.dk

2. halvleg af årets sommertur til Eastern Highlands var viet til et kompetent forsøg på at skaffe Pausefiskeren en ny art på CV'et: Leuciscus idus eller lidt mere mundret - rimten!
 
Kasper havde en enkelt gang før haft Pausefiskeren med på strækket fra bredden - men denne gang blev der oprustet med en kano! 
 
Kasper fra FiskeFoto.dk tømmer kano for vand
Altid tillidsvækkende, når et fartøj skal tømmes for vand inden afgang ... 
 
Hillbilly Kasper tørner ud i sumpen
I know a Hillbilly from the Eastern Highlands ... and he's living in the Swamps!
 
Pragtfuld udsigt på åen - sommer i Danmark
FANTASTISK! Et prægtigt scenarie i Søhøjlandet! 
 
Toastbrød og orm - Mission rimte agn
Kasper har et par "sikre" rimtepladser ved vandløbet - og disse fisk skal selvfølgelig lokkes på overfladen med brød. Alternativt med en orm mere bundnært.
 
Aborre på orm
Vi sneg os næsten lydløst nedstrøms med strømmen - og Kasper udpegede opløbet til det første rimtespot. Da ingen fisk havde plukket de drivende brødstykker i overfladen, valgte Pausefiskeren at kaste en orm i strømrenden. Måske der gemte sig noget bundnært? Duk, duk, duk ... stangspidsen indikerede et forsigtigt hug. Ups! En lille aborre til Pausefiskeren!
 
Kasper fanger flire
I samme strømrende satsede Kasper også en orm - og wupti! En fin flire bed resolut på!
 
Flire fanget på orm
Fin fiskeart, sådan en flire. Pausefiskeren har vist kun fanget flire en gang for mange år siden i en hollandsk kanal. Det ville da også være rart med en ny PR fra DK!
 
Pausefiskeren uden rimte
Men selv med solen i ryggen lykkedes det hverken med rimten eller fliren. Pausefiskeren var dog stadig yderst taknemmelig for oplevelsen - for vi havde ganske kortvarigt mindst et par rimter til at cruise rundt ved et af Kaspers spots. Men hverken brød eller orm kunne lokke dem. Men vi havde puls!
 
Den skønne østjyske natur set fra åen
På vejen tilbage endnu et blik på den pragtfulde natur i Eastern Highlands!
 
Næsten 20 timer med fiskeri fordelt på 2 fiskevande i hyggeligt selskab. Selv uden at have fået missionens mål-fisk til fotografering i denne omgang - hverken karpe, suder eller rimte - var der kun grund til at begynde planlægningen af næste års ekspedition til Østjylland og Kaspers vådområder! 1000-tak for denne gang, Hr. Strube!
 
 
Supplerende fotos © FiskeFoto.dk
 
pausefisk flåd prop
 
Store oplevelser med små fisk? Pausefiskeren.dk