På tur med Pausefiskeren - 24.09.2018: Hover Å

Halvanden time for tidligt hjemme fra arbejde! Det var da lige en oplagt investering i et lille fedtfinnesats i den lokale å!
 
hover å
Det var fortsat blæsende i Vestjylland efter passage af Stormen "Knud" - og masser af vand i åen. Kunne man mon ikke være så heldig at liste sig ind på en halvmeters havørred her sidst på efterårs-eftermiddagen? Sessionen foregik på det genoprettede stykke af Hover Å ved Holstebrovej.
 
hover å
Allerede i andet drev med ormen forvandt flåddet på sin planlagte rute langs grøden ind i 90-graders svinget. En ilter Salmo trutta fario kørte hovedrystende et par gange rundt om sig inden den blev nettet. Ikke en fjord- eller havvandrende sølvfarvet fedtfinne - men et fantastisk flot stykke med guld og prikker. Selv om man slet ikke når de 30 cm, kan man godt have udstråling!
 
hover å
Den lille bækørred blev hurtigt afkroget i det knudeløse net og fik håbefuldt friheden igen. Det ville være en fornøjelse at møde den igen om om en 20-25 cm!
 
hover å
Vandringen nedstrøms jernbanebroen udfordrede Pausefiskerens motorik og koordineringsevne. Grødebælter og voldsomme strømrender i åen, vippende og vejende rørskov på de oversvømmede brinker ... og ikke mindst den hidsige vind ... vanskeliggjorde styringen af linen og flåddet.
 
hover å
Flåddet gik pludseligt under - og blev trukket på tværs af åen. Tilslag ... og sølvglimt accellererede ind under egen brink. Men det var ikke en af de indfødte ørreder, der var blevet lokket af ormene og nu blev landet i nettet. Men den nordamerikanske dambrugsflygtning havde nu haft en længere periode i frihed - sikke fine finner!
 
hover å
Regnbueørreden kæmpede bravt - og imponerede bl.a.med et flot spring ud af vandet. Men når man nu blot er lidt over 30 cm lang, er selv Pausefiskeren en for stor mundfuld. Og så er næste stop Pausefiskerens grill ...
 
prop
Store oplevelser med små fisk? Pausefiskeren.dk