Lystfiskerklubben Bundbid / Klubmesterskabet

Tekst & foto © Pausefiskeren.dk
- hvor ikke andet er nævnt!

Klubmesterskabet

Klubmesterskabet afvikles over 10 fisketure - der sender Bundbids medlemmer rundt i det ganske danske land - til å, sø, kyst og hav. Der er point - og skæve kommentarer på spil! 
 
Følg med i årets klubmesterskab - eller ta' et kig i arkivet - vælg blot i menuen!
 
Regler for Klubmesterskabet - klik her!
 
Regler for tilmelding til kutterture (i klubmesterskabet) - klik her!
 
 
bundbids vandrepokal
 
 Vandrepokalen skænket af LIBRADAN.


prop


Regelsæt for Klubmesterskabet

1) Et antal fisketure (afdelinger) afgør det årlige mesterskab, for afvikling af en tur skal der være minimum 5 deltagende medlemmer.

2) Mesterskabsturene skal tilrettelægges således at turene indeholder følgende variationer af kyst–, P&T–, å- og kutterture, og det skal tilstræbes at der er en rimelig fordeling mellem disse, samt at tradition og fornyelse tilgodeses. Turlederen præsenterer programmet for årets ture på generalforsamlingen.

3) Kun fisk fanget iht. god lystfiskermoral kan indvejes.

4) Hver deltager kan kun indveje 1 fisk pr klubtur.

5) Der gives point pr. cm. der opmåles ved indvejningen eks. skrubbe på 28 cm = 28 point i mesterskabet.

6) Den længste fisk vinder afdelingen. Ved lighed er det den tungeste fisk der vinder.

7) Afdelingsvinderen gives yderligere 5 bonuspoint.

8) Samlet vinder, flest point efter alle afdelinger, tildeles vandrepokalen og et gratis medlemskab i efterfølgende sæson.

9) Ved 2 eller flere på 1. pladsen efter alle afdelinger afgøres mesterskabet med den der har den højeste indvejede vægt af fiskene fra turene. Er der her også lighed afgøres det med den der har den tungeste fisk.

10) Vindes vandrepokalen 3 gange er den til ejendom.

11) Vinder af damepokal er den med flest point i klubmesterskabet. Vinderen tildeles gratis medlemskab i efterfølgende sæson.

12) På fladfisketure kan der kun indvejes fladfisk.

13) På P&T-ture kan der kun indvejes ørred og laksefisk

14) Tvivlsspørgsmål afgøres af klubbens bestyrelse

 

prop

 

Regelsæt for tilmelding til kutterture (klubmesterskabet)

For at kunne deltage i Bundbids kutterture skal man inden tilmelding være medlem af Bundbid og have betalt kontingent.

Turleder skal have bindende tilmelding senest på klubaftenen i februar (hvis ikke andet er aftalt), hvorefter de evt. ledige pladser vil blive tilbudt til anden side.

Ved tilmelding betales turen med det fulde beløb, indbetalingen refunderes ikke, hvis medlemmet ikke selv kan finde en afløser ved afbud til turen.

Når der er flere tilmeldte til kuttertur/havtur end der er pladser skal der foretages lodtrækning om pladserne. Lodtrækningen foretages af 2 fremmødte medlemmer på den klubaften hvor lodtrækningen foretages.

Der trækkes lod om det antal pladser der er planlagt på turen.

Lodtrækningen foregår på denne måde at et nummer trækkes fra nummerposen, og derefter trækkes et navn fra en anden pose.

Trækkes der en plads fra og med nr. 13-? Eller 17-? Placeres man efter nedenstående.

Nr. 13/17= 1 reserve. Nr.14/18= 2 reserve. Nr.15/19= 3.reserve osv.

Betingelsen for at deltage i lodtrækningen er at tilmelding og betaling er rettidig modtaget.

Turlederen deltager ikke i lodtrækningen og har altid plads nr.1

Medlemmer der er tilmeldt tur, men som ikke udtrækkes til deltagelse på tur, tildeles et gennemsnit af turens samlede givne point. Dog medregnes ikke bonuspoint.

Hvis man vælger at fratræde sin plads på tur, bortfalder retten til de gennemsnitlige point.

 

Store oplevelser med små fisk? Pausefiskeren.dk