Lystfiskerklubben Bundbid / All Star Tavlen
Tekst & foto © Pausefiskeren.dk
- hvor ikke andet er nævnt!

All Star Tavlen

All Star Tavlen er Lystfiskerklubben Bundbids konkurrence om at fange flest af de største! Altså egentligt et konstant angreb på klubrekorderne! 
 
Generelt kan alle arter fanget i DK indrapporteres - der skelnes for nogle arters vedkommende mellem om de er fanget i "vild tilstand" eller er udsat i Put & Take-søer (Noteret med PUT efter artsnavnet)
 
Klik ind på det enkelte årstal i menuen for at se fangsterne! 


Tilmelding af fangster til konkurrencen: pausefiskeren@webspeed.dk


Regelsæt for All Star Tavlen
 
1) All Star Tavlen er konkurrence om de største fisk indenfor alle arter. Konkurrenceperioden er fra årets sidste klubaften (November) til det efterfølgende års sidste klubaften.

2) Tilmelding til "tavlemesteren" pr. telefon/mail eller på en klubaften senest 1 måned efter fangsten.

3) Alle tilmeldte skal være fanget i henhold til god lystfiskermoral og skal overholde klubbens mindstemål.

4) Kun fisk fanget i Danmark kan tilmeldes.

5) Kun fisk der er artsbestemt kan optages på tavlen.

6) Fangst skal bevidnes af et foto med fisk sammen med målebånd eller lign. (Evt. forevisning af fangst til et bestyrelsesmedlem )

7) Vinderen af All Star Tavlen er den, der har flest arter på tavlen pr. sidste klubaften i året (November).

8) Ved 2 eller flere med samme antal arter på førstepladsen afgøres titlen efter følgende kriterier.

Primært: Vinderen er lystfiskeren med flest klubrekorder på årets All Star Tavle.

Sekundært: Vinderen er lystfiskeren, hvis fangst opnår størst procent-sum udregnet ifølge klubbens mindstemålsliste.

9) Tvivlsspørgsmål afgøres af klubbens bestyrelse.

Store oplevelser med små fisk? Pausefiskeren.dk